Vergeet die panda eyes !

Elke vrouw streeft naar uitmuntendheid. Voor excellentie in alles.

En hoe natuurlijker het resultaat er uit ziet, hoe meer bewonderende blikken het zal trekken.

Goed humeur en een hoge zelfwaardering van 's ochtends tot 's avonds, zo noemen vrouwen permanente make-up, " een nieuwe kwaliteit van leven". Dit wordt duidelijk het meest gevoeld op het werk, vakantie, in een fitnessruimte of een sauna.

Permanente make-up is de manier er om er perfect uit te zien... Op elk tijdstip van de dag

Bij Podospa kan u er van verzekerd zijn dat wij in regel zijn met bepaalde normen die gevolgd moeten worden!

- Hygiene staat uiteraard centraal 

- Onze inkten zijn vrij van verboden producten

- Wij werken uitsluitend met wegwerpmateriaal om  

   besmetting te voorkomen

- wij werken uitsluitend met steriel materiaal

 

Eye liner onder incl. bijwerking na 3 maand € 150
Eye liner boven incl. bijwerking na 3 maand € 200
Eye liner boven en onder € 300
Extra bijwerking na de gratis binnen de 6 maand € 50
Bijwerking na 1 jaar € 95
Bijwerking na 2 jaar € 50% korting

Koninklijk besluit van 25/11/2005 betreffende de reglementering van tatoeages,piercings en permanente make-up Piercings en tatoeages die worden uitgevoerd in slechte omstandigheden houden een risico voor de gezondheid in. Men merkt de volgende risico’s op: - Bacteriële infecties met name huidinfecties of kraakbeeninfecties ( bv. Door de staphylococcus aureus ),tetanus,… - Virale infecties met name hepatitis of aids,.. - Allergische reacties,met name op bestanddelen van de inkt,kleurstof en de ingebrachte voorwerpen. Alvorens over te gaan tot een piercing of tatoeage ,worden volgende personen verzocht een arts te raadplegen: - Die lijden aan hemofilie, een storing in de bloedstolling, of die geneesmiddelen nemen Die kunnen interfereren met de bloedstolling of vorming van bloedklonters - Die lijden aan verminderd immunitair systeem of herhaalde infectie - Die lijden aan een allergie - Die lijden aan een huidaandoening - Die lijden aan een hartkwaal - Zwangere vrouwen Tatoeages en piercings zijn duurzaam en zelfs permanent en onomkeerbaar. U kunt voor de verrichting steeds bedenktijd vragen. Tatoeages en piercings moeten worden verricht in strikte hygiënische omstandigheden. U kunt er zich van vergewissen dat de beroepsbeoefenaar wegwerphandschoenen gebruikt nadat hij zijn handen heeft gewassen en dat hij een nieuwe nog ingepakte naald gebruikt. De beroepsbeoefenaar moet een lijst met de na te leven aanbevelingen inzake hygiëne ter uwe beschikking stellen. Voordat u bloed geeft moet u verklaren dat u een piercing of tatoeage ondergaan heeft, zelfs wanneer het siervoorwerp is verwijdert. U kan gedurende een bepaalde periode als bloeddonor geweigerd worden. Tatoeages en piercings mogen niet worden verricht op personen die onder invloed zijn van alcohol,drugs,geneesmiddelen die hun beslissingsvermogen beïnvloeden of meer algemeen,die niet over hun beslissingsvermogen beschikken. In het geval van een infectie ,allergie of andere symptomen die na de verrichting opkomen, wordt er aangeraden een arts te raadplegen.